Prindi see leht

Kohataotluste vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks

 

EMÜ ühiselamud "Torn" ja "Betton" hakkavad vastu võtma uute üürnike kohataotlusi 2023. aasta septembrikuuks (2023/2024 õppeaastaks) alates 1. augustist 2023.

Kõik taotlejad saavad esitada oma kohataotluse alates 1. augusti keskööst (00:00-...). Ennetähtaegselt esitatud kohataotlused kustutatakse enne 1. augusti järjekorrast, et anda kõigile võrdne võimalus.

Juuni- ja juulikuus on võimalik kohataotlus esitada neil, kes soovivad juuni- ja juulikuus üürilepingut alustada.

 

Ühiselamu üürilepingute pikendamine 2023/2024 õppeaastaks

Üürilepingute pikendamine järgmiseks õppeaastaks algab 29. mail 2023.
Kui teie lepingu praegune lõppkuupäev on 30.06.2023, siis tuleb oma lepingu pikendamise soov esitada kirjalikult hiljemalt juuni lõpuks. Need, kellel on lepingul märgitud mõni teine lõppkuupäev, peavad pikendamise soovi esitama hiljemalt enda lepingu lõppkuupäevaks.

 

 

Enne, kui kirjutate sooviga lepingut pikendada, veenduge, et:

  • teil on tasutud kõik üürivõlgnevused
  • boks on koristatud ja kontrolliks valmis
  • Kampuses olevad isikuandmed (lepingule trükitav info) on korrektne – kontrollige üle oma kontaktmeiliaadress, tel. number ja õppeinfo. Kui andmed vajavad muutmist, andke sellest teada.
     

 

Ühekohalistes ja peretubades elavad inimesed saavad järgmisel õppeaastal lepingut samas toas jätkata, kui nad on endiselt EMÜ tudengite või töötajate nimekirjas.

Üürilepingud pikendatakse automaatselt kuni 30.06.2024. Kui teil on soov pikendada oma leping mõne teise kindla kuupäevani, siis lisage see kuupäev oma lepingu pikendamise taotlusesse.

Kui olete esitanud taotluse lepingu pikendamiseks, saadetakse teile vastus, kui pikendatud leping on allkirjastamiseks valmis.

Pikendatud lepingut on võimalik allkirjastada Torni kontoris (Torni ühiselamu 1. korrus, kabinet 101/102) või eraldi kokkuleppel ühiselamu valvelauas.

Üürnikel, kes ei esita enne lepingu lõppu lepingu pikendamise ega lõpetamise avaldust, lõpeb üürileping automaatselt 30.06.2023 kuupäevaga ning hiljemalt selleks päevaks tuleb kokku leppida koristatud ruumide kontroll, anda lepingu lõpetamise allkiri ning tagastada võtmed.