Prindi see leht

Tasulised lisateenused

Kaotatud toavõtme asendamine 31 €
Kaotatud uksekaardi asendamine 10 €
Lepingu muutmise tasu 10 €
Pesupesemine + kuivatus hosteli klientidele 5 € / kord
Voodipesu laenutus ühiselamu elanikele 5 € kalendrikuu
Elanikust tingitud veeavarii likvideerimine  20 €
Tuletõrjealarmi põhjustamine hooletuse tõttu 50 €
Ühiselamu inventarile tekitatud kahju Vastavalt tekitatud kahju suurusele
Ruumide lahkudes koristamata jätmine 50 €
Kahjustatud aknapiiraja asendamine 31 €