Tasulised lisateenused

Kaotatud toavõtme asendamine 31€
Kaotatud uksekaardi asendamine 10€
Toa vahetus (lepingu muutmise tasu) 10€
Pesupesemine + kuivatus hosteli klientidele 2€ / kord
Voodipesu laenutus ühiselamu elanikele 5€ / kalendrikuu
Elanikust tingitud veeavarii likvideerimine  20€
Tuletõrjealarmi põhjustamine hooletuse tõttu 50€
Ühiselamu inventarile tekitatud kahju Vastavalt tekitatud kahju suurusele
Ruumide lahkudes koristamata jätmine 50€