Prindi see leht

Tuleohutus

Üldine tuleohutus:
 


Kõigis ühiselamu boksides on boksi välisukse kõrvale seinale kleebitud evakuatsiooniskeem, mis näitab teie boksi elanike jaoks lähimat evakuatsiooniteed majast välja. Kõik boksi elanikud peavad juhisega tutvuma ning ohu korral ühiselamust evakueeruma.

Kui tegemist on tulekahjuga, alustavad ühiselamu töötajad elanike evakueerumist. Evakuatsiooni teostatakse nii maja sinisel kui punasel poolel evakuatsioonitrepi kaudu. Tuletõrjealarmi ajal avanevad automaatselt kõik lukustatud koridoriuksed, et elanikel oleks vaba ligipääs välja.

Tuletõrjealarmi käivitumise korral lõpetavad kõik Torni liftid töötamise. Parajasti töös olevad liftid sõidavad automaatselt maja fuajeekorrusele ning avavad uksed. 

Evakuatsiooni korral palume väljuda rahulikult oma boksidest ning liikuda vastavalt töötaja juhendile mööda evakuatsioonitreppi alla ning majast välja. Kogunetakse kahe ühiselamu vahel olevasse parki.

Evakuatsiooni ajal toast/boksist loksist lahkudes tuleb jätta kõik boksi uksed kinni kuna tegemist on tuletõkkeustega, mis takistavad tule levikut edasi. Suletuks tuleb jätta ka boksi aknad, et vältida hapniku juurdepääsu tulekahjule. 

 

 

Ohutu söögitegemine:

 

Kõigis ühiselamu köökides on seinale kleebitud pliidi õige kasutamise juhend, mida tuleb järgida, et vältida söögitegemisest tuleneva suitsu/auru tõttu tuletõrjealarmi põhjustamist. Lülitage söögitegemise ajal alati sisse pliidi kohal asuv õhupuhastaja (kui see on boksis olemas). Boksi köökide seinale on kinnitatud ka tuletekid, mida elanikud saavad kasutada pisema tulekahju likvideerimiseks enne selle levimist (nt põlema süttinud rasv pannil). Tuletekki tohib kasutada ainult ühe korra, nii et palume kindlasti peale selle kasutamist informeerida ühiselamu töötajat.

 

 

Olulised asjad, mida söögitegemisel meeles pidada:

 

 • Ärge kasutage pliidi kõige kõrgema kuumuse sätteid - madalamal kuumusel küpsetades ei kõrbe toit nii kergelt põhja.
 • Puhastage pliidiplaati regulaarselt, et sinna tilkunud rasv ei läheks kõrbema.
 • Töötavat pliiti ning sellel küpsevat toitu on keelatud jätta järelvalveta!
  90% hooletusest põhjustatud tuletõrjealarmidest campuses juhtuvad kuna elanikud lahkuvad söögitegemise ajal köögist, nende tähelepanu hajub ning toit läheb kõrbema.
 • Lülitage alati enne söögitegemist tööle pliidi kohal olev õhupuhasti (kui boksis on see olemas).
  See ei tee sisse lülitatuna häält, aga imab suitsu ning auru sisse. Puhastage õhufiltrit rasvast vähemalt 2x aastas, et õhupuhastaja töötaks maksimaalsel võimsusel. 
 • Kui köögis on juba tossu/auru, ÄRGE AVAGE magamistoa uksi enne kui see on jõudnud veidi hajuda. Magamistubade andurid on tundlikumad kui köögis ning sel juhul hakkab tuletõrjealarm tööle.
 • Boksis olevaid andureid on keelatud maha võtta või kinni katta. Selline tegevus põhjustab tuleohtlikke olukordi. Trahv anduri alla võtmise või kinni katmise eest on 50€.
 • Ärge kunagi kasutage vett, et kustutada põlevat õli või rasva. See muudab leegi suuremaks. Tulekahju korral on iga boksi köögis olemas tuletekk, millega saab süttinud rasva kustutada. Tuleteki peal on piltjuhised kuidas tekki enda jaoks ohutult kasutada. Palun tutvuga nende juhenditega ennetavalt juba sisse kolides.

 

 

VALEALARM:

 

 • Kui üürnik põhjustab ühiselamus valealarmi (hooletusest ja/või tuleohutusjuhistest mitte kinnipidamise tõttu), tuleb tal tasuda Päästeameti väljasõidu põhjustamise eest 50€ leppetrahv.
 • Üürnikul tuleb ka esitada majutusjuhile või community managerile seletuskiri olukorra kohta, mille eesmärk on veenduda, et üürnik on teadlik eksimusest ning teab, milline tegevus valealarmi põhjustas ning kuidas sama olukorda tulevikus vältida.

 

 

Mõlema campuse elamu evakuatsioonijuhendiga on võimalik tutvuda siin: