Tuleohutus

Kõikides ühiselamute köökides on seinal olemas pliidi korrektse kasutamise juhend, mida tuleb järgida, et vältida söögitegemisest tuleneva suitsu tõttu tuletõrjealarmi põhjustamist. Lülitage söögitegemisel alati sisse pliidi kohal asuv õhupuhastaja. Töös olevat pliiti ning sellel küpsevat toitu on keelatud jätta järelvalveta!

Tuletõrjealarmi käivitumise korral tuleb ühiselamu administraator ja kontrollib millises boksis alarm käivitus ning kas tegemist on reaalse tulekahju või valealarmiga. Saadetakse välja Päästeameti ekipaaž.

Valealarmi põhjustanud üürnikul tuleb Päästeametile kirjutada kirjalik seletuskiri, mis tuleb esitada kirjalikul kujul või e-posti teel majutusjuhile.

Kõigi korterite välisustel on olemas majast evakueerumise plaan ning täpsem evakueerumise juhend on loetav ka allpool.
 

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN ÜHISELAMUS TORN


TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN ÜHISELAMUS BETTON